Безработица


Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация...
 

Фактори за световното икономическо развитие през “дългия” хіх век


Темповете на увеличаване на населението и броят на жителите на Земята през „дългия” ХІХ век достигат до нива, които са непознати в дотогавашната история на човечеството. Бързо се увеличава населението както на най-високо развитите държави...
 

Фактори за световното икономическо развитие през ХІХ век


Темповете на увеличаване на населението и броят на жителите на Земята през „дългия” ХІХ век достигат до нива, които са непознати в дотогавашната история на човечеството....
 

Фактори за световното икономическо развитие


Фактори за световното икономическо развитие през “дългия” XIX век...
 

Световната икономика между двете световни войни


Световната икономика в периода между двете световни войни 1919-1939 г....
 

Икономиката на СССР


Икономическо развитие на Съветския съюз 1917-1945 г....
 

Производство на екологична енергия в Р. България като член на Европейския съюз


Активно да участва в разработката на предложения за нормативни актове и техните алтернативни проекти в областта; да сътрудничи между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление...
 

Предмет и задачи на стопанската история


В широк смисъл стопанската история разглежда икономическото развитие на обществото, неговите закономерности, а също особеностите и трансформациите в това развитие, тяхната връзка с всички страни на обществения живот...
 

Стопанство


Трудът е основна дейност на хората. В отделните периоди от човешката история се извършват промени в трудовата дейност и в разпределението и по страни и континенти....
 

Стопанската история като наука. Периодизация на стопанско-историческия процес.


Стопанската история изучава: икономическото развитие на човешкото общество в историческата му перспектива; периодите и епохите в историческото развитие на човечеството (като цяло, но и за отделните части на света), поставяйки акцент върху различните...
1 2 3 4 5 » 6

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Стопанска история с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент