Какви са основните последици от Великите географски открития pro


В казуса на първо място е изяснена същността на Великите географски открития. След което се характеризират подробно отделните последици от тях и накрая се посочва с какво те са допринесли за развитието и модернизирането на света като цяло...
 

Стопанското управление, стопанската структура и икономическите отношения в античния гръко-римски свят: въпросът за частната собственост; икономическият индивидуализъм; икономическото законодателство. pro


Разглежданият период е най-дългия и най-малко познат период от историята, в това число от стопанската история на: света. Можем да разделим този период на няколко части....
 

Формирането и развитието на модерни пазарни отношения сред българското общество в епохата на Възраждането pro


Според еволюционния подход при периодизацията на историческото развитие Възраждането е преход от традиционно към модерно общество, от средновековие към буржоазна цивилизация в чийто основи стои капиталистическия начин на производство...
 

Съдържателна обосновка на проекта - курсов проект (стаж) pro


Съдържателната обосновка на един проект представлява едно от двете условия (заедно с финансовата) за получаване на финансиране, за успешно извършване на предвидените дейности по проекта и за получаване на изискуемите резултати...
 

Модернизация на текстилното производство в българските земи до Освобождението pro


На фона на глобалната развитие на производството на текстил и повлияно от него можем да разгледаме и основните етапи, през които преминава това производство в България, което да очертае по-ясно и картината на традициите, настоящето и бъдещето на...
 

Стопанска политика на българските правителства по време на Втората световна война до 1944 г. (1939 – 1944 г.) pro


След войната силно нараства ролята на чуждия банков капитал, като същевременно с това се засилват и позициите на българските частни банки наблюдава се и концентрация на капитала в по- големите частни банки били те чужди или Български...
 

Българската икономика от Освобождението до края на 19-ти век pro


Общи аспекти, икономическа политика на управленията на Стефан Стамболов и д-р Константин Стоилов...
 

Стопанското развитие на Първото българско царство pro


След неуспешния поход на византийския император Константин IV срещу прабългарите, хан Аспарух начело на войска преминава река Дунав и се установява недалеч от днешна Варна. През 681г. прабългарите създават българската държава...
 

Динамика и типове цивилизации pro


През последния век автоматичната или полуавтоматичната машина заема огромно място в нашето всекидневие; наблюдава се тенденция да приписваме на самия инструмент целия комплекс от навици и методи, които са го създали и са го съпътствали...
 

Данъци и повинности в българските земи под турска власт pro


Попадането на българските земи под османско владичество било не само политическа катастрофа за българския народ. То прекъснало и непрекъснато очертаващата се постъпателна еволюция на българския феодализъм и забавило икономическото развитие на страната...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стопанска история с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент