Стопанско развитие на българските земи през Възраждането


Хронологични граници на Възрожденската епоха: от началото на ХVІІІ век до Освобождението от турска власт през 1878 г. Дели се на три етапа:Ранно Възраждане (XVIII - XIX в), Същинско възраждане (до Кримската война 1853 - 1856 г.) и Късно възраждане ...
 

Развитие и структура на стопанството


Стопанството в България е система от човешки дейности от различен характер, целящи подобряване условията за живот на хората. Те са обединени и целенасочени от държавната стопанска политика....
 

Стопанство


Трудът е основна дейност на хората. В отделните периоди от човешката история се извършват промени в трудовата дейност и в разпределението и по страни и континенти....
 

Световната икономика между двете световни войни


Световната икономика в периода между двете световни войни 1919-1939 г....
 

Перспективи за развитие на земеделските стопанства


Земеделските стопанства представляват такива стопански предприятия, които имат за цел произвеждане на необходимите за задоволяване на човешките потребности блага, чрез стопанското използване на производителните и природни сили...
 

Производство на екологична енергия в Р. България като член на Европейския съюз


Активно да участва в разработката на предложения за нормативни актове и техните алтернативни проекти в областта; да сътрудничи между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление...
 

Стопанската история като наука. Периодизация на стопанско-историческия процес.


Стопанската история изучава: икономическото развитие на човешкото общество в историческата му перспектива; периодите и епохите в историческото развитие на човечеството (като цяло, но и за отделните части на света), поставяйки акцент върху различните...
 

Фактори за световното икономическо развитие през “дългия” хіх век


Темповете на увеличаване на населението и броят на жителите на Земята през „дългия” ХІХ век достигат до нива, които са непознати в дотогавашната история на човечеството. Бързо се увеличава населението както на най-високо развитите държави...
 

Икономиката на СССР


Икономическо развитие на Съветския съюз 1917-1945 г....

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Стопанска история с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент