Казус по стопанска история


Модерният капиталистически дух и пазарната мотивация на западноевропееца в процеса на генералната трансформация...
 

Основни последици от Великите географски открития


Историците определят периода на Великите географски открития като преход от Средновековието към Модерния свят. Великите географски открития се осъществяват главно с три метода на реализация - откриване, изследване и накрая усвояване, което...
 

Сравнителна характеристика на Депресията от 1908, Депресията от 1929 и настоящата финансова и икономическа криза

14 окт 2010
·
13
·
4,043
·
144
·
225
·
2

Под икономическа криза се разбира това състояние на пазарната икономика, при което производството на стоки превишава платежоспособното търсене. Причините за икономическите кризи някои автори търсят в природни явления (земетресения...
 

Сравнителна характеристика на Депресията от 1908, Депресията от 1929 и настоящата финансова и икономическа криза


Анализ на трите кризи, тяхното пораждане, развитие и завършек. Изваждане на преден план на сравнителния анализ на кризите...
 

Банкови системи с централната банка и системи на свободното банкиране - стопанско-исторически сравнителен анализ.Система на свободно банкиране и Федерална резервна система в САЩ

26 окт 2008
·
8
·
1,769
·
104
·
41
·
1

Още от самото си зараждане американската нация е закърмена с дълбоко недоверие към силната централна власт, която се разглежда като заплаха за индивидуалните свободи и стопанската инициатива. Идеалът за обществено устройство за американците след войната..
 

Сравнителен анализ на Европейския и Руския светове – икономики

10 мар 2009
·
7
·
1,248
·
11
·
38

Светът - икономика е съвкупност от индивидуализирани и изолирани пространства, които са разделени от континентални, природни, държавни, езикови, етнически и религиозни граници. Светът-икономика дава възможност да бъдат пренебрегвани тези граници...
 

Сравнителна стопанска история

10 мар 2009
·
5
·
817
·
76

казус за страните от ЕС по дисциплината сравнителна стопанска история...
 

Икономическа трансформация

25 мар 2009
·
6
·
1,451
·
15
·
17

Роля на централната банковата система и системата на свободно банкиране в процеси на икономическа трансформация...
 

Стопанство на древноизточните и античните цивилизации

16 апр 2009
·
6
·
1,194
·
100

Икономика на първобитното общество – най-дългия период от историята, от възникването на древния човек до формирането на първите държави, счита се че този период обхваща около 3 000 000 години в зависимост от материала който бил използван за изработване...
 

Сравнителен анализ на Европейския и Руския светове-икономики

15 сеп 2008
·
10
·
1,723
·
52
·
25

Европейския и Руския светове-икономики са специфични съвременни феномени, чиято диференцираност и многоаспектност в развитието е показателна. Европейската икономическа политика се характеризира особено...
1 2 3 4 5 » 6

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Стопанска история с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент