Световната икономическа криза


Световната икономическа криза през 2007-2009 година...
 

Икономическо развитие на света след Втората световна война


Развитието на света след Втората световна война (ВСВ) се характеризира с три съществени групи проблеми – последиците от войната, науко-техническата революция (НТР) и глобалните проблеми на човечеството...
 

Манифактурен капитализъм

24 апр 2011
·
15
·
5,274
·
145
·
291
·
74

Вторият етап започва от френската буржоазна революция от 1789г. и индустриалния преврат в Англия и завършва с парижката комуна. Това е времето, когато се внедряват машините в производството и се преминава от капиталистическа...
 

Развитието на модерната икономика в България от Освобождението до Военния период (1878 – 1912 г.)


Какви стопански и обществени промени настъпват в България след Освобождението? През първите две десетилетия след Освобождението техниката в българското село остава твърде примитивна – почти същата, каквато е преди 1878 г....
 

Икономическото развитие на България през възраждането

24 апр 2009
·
3
·
1,473
·
223
·
56

Икономическо развитие на Българските земи през Възраждането.разложение и ликвидиране на спахийската ленна система ,промени в аграрните отношения и селскотостопанското производство,социална диференциация,развитие на занаятите и на градския живот,демогра...
 

Ранно средновековие

13 апр 2009
·
8
·
2,186
·
154
·
241
·
55
·
1

Вътрешно средновековната епоха за европейския континент се разделя на Ранно средновековие - от 5-11 век, Същинско средновековие - от 11-15 век, Късно средновековие - от 16 до първата половина на 17 век. За Азия тази периодизация търпи...
 

Стопанска история

12 юни 2008
·
71
·
17,145
·
993
·
502
·
51
·
4

Стопанската история е обществена наука, която изучава начина на производство на материални блага, т.е. производствените блага и обусловилите ги производствени сили в тяхната хронологическа последователност в отделните страни и народи.
 

Стопанското развитие по българските земи през Възраждането


Като начало на новото време, Българското възраждане извършва дълбок прелом в стопанското, културното и политическото битие на българите през ХVІІІ – ХІХ век...
 

Стопанска история - теми

24 юли 2007
·
10
·
2,552
·
755
·
424
·
45
·
1

Начало и развитие на стопанската история като наука. Предмет, методи и задачи. Стопанство и феодални отношения в Европа и Азия през средните векове. Българското стопанство и феодалните отношения през Средновековието...
 

Стопанството на Франция в края на XIX и началото на XX век


Стопанството на Франция в края на xix и началото на xx век още към 80-те години на 19-ти век Франция е изпреварена от Сащ не само по обем на промишлено производство, но и по качествени параметри (концентрация на производството...